Betingelser

1. Aftalens indgåelse

Efter mundtlig eller skriftlig accept af et skriftligt tilbud betragtes aftalen som bindende med accept af rejsens vilkår og i medfør af Loven om pakkerejser. Up-Travel fremsender ved aftalens indgåelse en ordrebekræftelse med opkrævning af depositum med en betalingsfrist på 8 dage. 

2. Priser og prisændringer

Priserne bliver beregnet individuelt pr. gruppe, baseret på antal deltagere i busserne, busstørrelse, køreafstande m.m.

3. Forsikring

Pr. 1. januar 2008 dækker den offentlige sygesikring ikke længere hjemtransport i tilfælde af en skade eller sygdom på rejser i udlandet. Det gule Sygesikringsbevis gælder dog som tidligere på rejser i Norge og Sverige. Up-Travel anbefaler de rejsende at tegne en rejseforsikring eller hjemrejseforsikring ved skolerejser til lande, der ikke længere er dækket af hjemtransport gennem Den offentlige Sygesikring. Det påhviler de rejsende selv at sørge for at tegne tilstrækkelig forsikring, og Up-Travel påtager sig intet ansvar ved manglende dækning.

4. Pas, visum og sygesikringsbevis

Rejsedeltagerne er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas, visum og sygesikringsbevis til de lande, hvor det er påkrævet, og undersøge kravene for rejsende, der ikke er danske statsborgere, før indrejse til det pågældende land. Maskinlæsbart pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse.

5. Betaling

Efter modtagelse af ordrebekræftelsen på en rejse betales inden 8 dage depositum kr. 300,- pr. person. Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse. Eventuelle tillægsbestillinger vil blive faktureret snarest muligt efter hjemkomst. Såfremt beløbene ikke er betalt rettidigt, forbeholder Up-Travel sig ret til at annullere rejsen.

6. Ændringer og afbestilling

Ved samlet betaling kan antal deltagere ændres op til afrejsen, såfremt Up-Travel har mulighed for at ændre hos leverandørerne uden udgifter, og den samlede buspris stadig er dækket. Såfremt Up-Travel påføres udgifter i forbindelse med ændring i antal, videregives udgifterne til gruppen.

Ved personlig betaling anbefales det deltagerne at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker dokumenterede sygdomstilfælde hos den forsikrede eller dennes nærmeste pårørende helt op til afrejsetidspunktet. En afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen.

7. Afbestilling af hele rejsen uden afbestillingsforsikring gælder følgende

1) Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt 2) Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse er 30% af rejsens pris tabt 3) Ved afbestilling indtil 14 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt 4) Ved afbestilling senere end 14 dage før afrejse er rejsens pris tabt.

8. Ansvar & sikkerhed

Up-Travel har tegnet Den lovpligtige erhvervsansvarsforsikring og Den udvidede ansvarsforsikring samt er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2058 og Danmarks Rejsebureau Forening.

9. Klager og mangler

Skulle der mod forventning opstå en mangel på rejsen, skal der straks reklameres til Up-Travel eller dennes stedlige agent. Up-Travel anbefaler, at der optages dokumentation for rettidig reklamation over en mangel. Påberåbes en mangel ikke indenfor rimelig tid efter denne opdages, kan denne ikke påberåbes senere, jf. Lov om Pakkerejsers §26, stk. 1.

10. Erstatning

Up-Travel er ikke ansvarlig for tab, der foranlediges af uvedkommende tredjemands handlinger, der ikke ved passende omhyggelighed ville kunne have været undgået, eller udefrakommende omstændigheder, der ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse, jf. Lov om Pakkerejser §17.

11. Klageinstans & Værneting

Skulle der opstå konflikt eller uenighed om et kravs berettigelse, kan der rettes henvendelse til:

 

Pakkerejseankenævnet

Røjelskær 11, 3. sal

2840 Holte

Tlf. 45 46 11 00 

 

12. Ordensregler

Kunden skal til enhver tid rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med gennemførelsen af rejsen. Gentagne eller grove overtrædelser kan medføre bortvisning uden mulighed for refundering af det resterende ophold eller udgifter i forbindelse med en eventuel hjemrejse.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Januar 2013

UP-Travel - Lene Bang

Ring til Lene Bang

Ring og få et uforpligtende tilbud eller send en mail.
Bestil et uforpligtende tilbud fra Up-Travel

 

Ring til Up-Travel
2112 4122
Galleri
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Kontaktoplysninger

Kjeld Abells Vej 7

DK-8600 SilkeborgTel
+45 2112 4122

Mobil/Nødtel.
+45 2112 4163

© Copyright Up-Travel - Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden nr. 2058